En faglig blogg om digital markedsføring

Om meg

Hei!
Mitt navn er Nina Baarsrud Fagerli. Jeg er 29 år gammel, bor i Asker og er for tiden student ved Høyskolen Kristiania. Jeg er på mitt fjerde semester av en bachelorgrad i innkjøpsledelse, og har valgt å fordype meg i valgemnet digital markedsføring.
Ved siden av studiene mine har jeg siden 2012 vært ansatt i Cubus.

Med en bransje som stadig er i utvikling vil digital markedsføring kanskje være den viktigste investeringen en kan gjøre for bedriften. I en hverdag hvor vi omgir oss med reklame og informasjon fra alle hold, vil det være viktig å vite hvordan en skal nå ut til ønsket kundegruppe.

Denne bloggen kommer til å handle om ulike måter digital markedsføring benyttes, og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til verdiskapning.